Uddeling af legater

Udbetaling af fondens midler finder sted efter ansøgning til fondsbestyrelsens formand inden hvert
års 20. maj. Ansøgningsfristen er: 1. maj.

Man skal blot skrive kort ansøgning, hvor man ønsker støtte fra fundatsen til ”trivselsmæssige aktiviteter blandt børn og unge i Kærby (f.eks. spejderarbejde, idrætsarbejde og andre upolitiske ungdomsaktiviteter)”. Fed markeret er fondens formål jf § 1.

Der udbetales kun én gang pr. ansøger pr. år.